Rreth Institutit


Instituti i Edukimit “Barleti” është një organizëm ndërinstitucional i Universitetit “Marin Barleti”. Në përbërje të tij ka 9 pedagogë/specialistë të brendshëm dhe 12 pedagogë të jashtëm, me tituj dhe grada shkencore të fituara brenda dhe jashtë vendit, si dhe me kontribute të njohura në sistemin arsimor shqiptar.